Procedure

Na uw aanmelding of voordracht wordt u door de Havenclub Amsterdam uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Commissie van Advies. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op een van de eerstvolgende Havenclub-avonden, voorafgaand aan het diner. De Commissie van Advies zal u tijdens deze ballotage vertellen over de historie en gebruiken van de Havenclub Amsterdam en al uw vragen beantwoorden. Zij beoordelen - met een knipoog - of uw lidmaatschap zal bijdragen aan het doel van de Havenclub Amsterdam.

De Commissie van Advies brengt vervolgens advies uit aan het bestuur over uw kandidaatlidmaatschap. Indien een positief advies wordt uitgebracht, zult u worden uitgenodigd aan te zitten aan het Havenclubdiner. Tijdens het diner zal de voorzitter van de Havenclub Amsterdam - of zijn plaatsvervanger bij afwezigheid van de voorzitter - u vragen uzelf even voor te stellen aan de aanwezige leden. De aanwezige leden krijgen vervolgens de gelegenheid u over uw kennis van en ervaring in de haven, uw huwelijkse staat en uw hobbies aan de tand te voelen en u als medelid al dan niet te accepteren. Doorloopt u deze procedure - en wij verwachten dat u dat glansrijk zult doen - dan mag u zichzelf lid van de Havenclub Amsterdam noemen en zult u inloggegevens voor het besloten deel van deze website ontvangen.

 
Sponsor van de maand
Banner